Linkajánló

 

Sepsiszentgyörgyi Gyűjtőlevéltár

 

    A Sepsi-barcasági Főesperesi kerület Alsóháromszék és  Barcaság katolikus plébániát foglalja magába, melyekből Sepsibükszád, Mikóújfalu,  Sepsikőröspatak, Sepsiszentgyörgy, Szentivánlaborfalva, Türkös, Brassó - központi plébánia Illyefalva, Barót és Kőhalom levéltári anyagait 2005. szeptemberében gyűjtötte be Bernád Rita és ugyanez év novemberében rendezte Németh György és Vér Eszter  Virág magyarországi levéltáros szakemberek segítségével. A levéltár a Szent Gellért plébánia kántori lakásának egyik átalakított helyiségében működik. A 45 ifm irat többnyire a 18-20. század közti plébániai irattermelés dokumentumait tartalmazza, köztük a hosszú ideig Brassó székhellyel működő főesperesség irataival. Sajnos csaknem teljesen hiányoznak a helytörténet számára elengedhetetlen anyakönyvek  melyek digitális beszerzése folyamatban van. A reformációt követően a miklósvári majd a brassói esperesi központhoz tartozó falvak többnyire unitárius és református hitre tértek. Alsóháromszék és a Barcaság számára a rekatolizáció a határőrség megszervezését követően kezdett felerősödni, ekkor kezdtek a református tömbben a katolikus szigetek megjelenni. Ezt tükrözi a hézagosan fennmaradt irattermelés is. A gyűjtőlevéltár iratbegyűjtési programját Pénzes Lóránd folytatja, aki 2010 október-november folyamán a fentebb említett plébániák még hiányzó iratanyagát szállította be a levéltárba, valamint Uzon, Zernyest, Miklósvár, Brassó-Bolonya egyházközségek archívumait. Ugyanezen év végén sor került az utólag begyűjtött iratanyag rendezésére . Jövőbeni terv, hogy a tömbkatolikus Felsőháromszék falvaiból álló Kézdi-orbai Főesperességi kerület plébániáinak levéltári anyagát is begyűjtsük és a Sepsiszentgyörgyi Gyűjtőlevéltár törzsanyagával egyesítsük.

A levéltár minden szerdán 9.00-15.00 óra között 

valamint előzetes egyeztetés alapján látogatható.

 

 

 

 

 

 

 

Oldalmenü
Naptár